Zelená Hora

na tamním zámku je obrazárna

Zikmund
proléval krev, vedl proti nám křížovou výpravu, je v nebi; svatý Václav mu domluví
Zrádce národa
Karel Sabina
Živá kopírka
vynález JC, kterým pořídil naráz 27 kopií své divadelní hry
Žižka, Jan
vojevůdce z Trocnova; není v nebi, prolil mnoho krve, ale za pravdu Boží
3. dubna
28. pěší pluk přešel k Rusům (rok neuveden)
929
byl zavražděn svatý Václav, mohlo to být i 935
935
byl zavražděn svatý Václav, mohlo to být i 929
10. století
tehdy údajně vznikl Rukopis zelenohorský, Dobrovský pojal podezření, které zesílilo, když Hanka přes noc rozluštil text
14. století
žili v něm dva středověcí spisovatelé, Smil Flaška z Pardubic a Beneš Krabice z Veitmile; tehdy údajně vznikl Rukopis královédvorský, obsahující 14 básní
1766
v Třebnici u Sedlčan se narodil Radecký