dědeček

(Po) postava ze stejnojmenné první české knihy JC

Dědeček
(Po) první česká kniha JC
Dědicové Komenského
(Tk) konference pro učitele 2. cyklu
Dědova mísa
(Lip) útulek pro staré lidi v Jizerských horách (Posel)
defenestrace
(Bl) vyhození jedné či více osob oknem; viz též Fensterpolitik, Die
Dejmek
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Den otevřených dveří
(Lij) zorganizoval JC v trestnici na Špilberku (nebo v Solnohradu)
Der stumme Bobesch
(Bo) /něm./ německý název hry JC "Němý Bobeš"
Děravé sítě
(Lip) divadelní hra
Deserte, deserte!
(Pól) volá rozzuřená žena na své dvě zlobivé dětí
d´Este, (František) Ferdinand
(Vr) následník rakouského trůnu, přijímá hlášení; (Bo) arcivévoda