Dopravní podnik hlavního města Prahy

(Vr) nechce ani slyšet o rekonstrukci trolejové sítě

Doubek
(Bl) kolega učitele Chvojky, zbaběle se drží osnov
Douhrava
(Vr) fenka z balady JC "Maralík"
Doutnák
(Po) anarchistický časopis
Dovedné ruce
(Tk) školní zájmový kroužek JC
Doživotí
(Vr) aktovka JC
Dr. Turnovský
(Akt) postava ze hry JC "Akt", doktor-sexuolog;
Draslík
(Akt) nesprávné oslovení obchodníka Síry Láďou Pýchou
Drážďanská filharmonie
(Op) hrála Beethovenovu Symfonii č. 2 D-dur
drift
(Pól) pohyb ledovce působením vodního proudu
Druhá míza
(Lij) přednáška JC