Essen

(Akt, TK) město, v němž měl drogerii F.C. Bohlen

Esterházy
(Tk) kníže, kterého chtěl JC získat pro vybudování mamutí sodovkárny
Etuda pro dvě kisny a škatulku
(Akt, MS) slavná etuda JC; má podtitul "Pud a stud"
Evžen
(Akt) míněn dr. Hedvábný; bratranec Zdeněka Svěráka
externismus
(Tk) filozofická teorie JC, která vzbudila ve světě odpor
Fafejta
(Lij) ústavní sluha (posluha), chtěl být doktorem
Farář
(Bo) postava z dramatu JC "Němý Bobeš"
Federální shromáždění
(Bl) mezi jeho poslanci chyběl alespoň jeden cimrmanolog
Fekalzonen
(Op) /něm./ pásy v šíři 50 m kolem Panamského Průplavu
Fensterpolitik, Die
(Bl) /něm./ práce JC, týkající se definice defenestrace
Ferdinandova třída
(Lip) původní název Cimrmanovy třídy (Posel)