Sitno

(Bl) vlastní, samostatná, nezávislá hora Slováků u Banské Štiavnice

Skansen, J. dr.
(Op) norský badatel (Kovář)
Sklodowská
(Bo) polská hraběnka (viz Oujezdská brána)
Skotsko
(Ho) v této zemi měl Hrabě Nikolič lom (Proso); (Lip) země, odkud přišla pohlednice do Liptákova, odeslaná dle tamního mravu nevyplaceně
Sladká dívenko má
(Ho) árie z operety JC "Proso"; chtěl ji Nedbal
Slavata
(Bl) místodržící; žuchl z okna do Jeleního překopu
Slávek
(Ho) syn hraběte Nikoliče (Proso)
Slávie
(Pól) vzájemná pojišťovací banka; ústřední postava (sym­bol"této banky) živého obrazu JC "Škodu nezjistí, kdo se pojistí"
Slavnostní překročení 70. rovnoběžky
(Pól) 5. kapitola deníku české polární výpravy
Slezsko
(Bl) pokrývá akční rádius Blaníku
Slováci
(Bl) bratři; mají horu Sitno; mají to horší