Slavata

(Bl) místodržící; žuchl z okna do Jeleního překopu

Slávek
(Ho) syn hraběte Nikoliče (Proso)
Slávie
(Pól) vzájemná pojišťovací banka; ústřední postava (sym­bol"této banky) živého obrazu JC "Škodu nezjistí, kdo se pojistí"
Slavnostní překročení 70. rovnoběžky
(Pól) 5. kapitola deníku české polární výpravy
Slezsko
(Bl) pokrývá akční rádius Blaníku
Slováci
(Bl) bratři; mají horu Sitno; mají to horší
Slovan
(Po) hotel v Plzni, kde bydlel JC
Slované
(Pól) národnost členů české výpravy na severní pól
Slovanský dům
(Tk) místo konference pro učitele
Slovanský sjezd
(Bl) byl svolán na Žofín
Slovník naučný (Čepelkův)
(Akt) je v něm vysvětlena Basilejská odpověď