1789

Velká francouzská revoluce

1848 (15.6.)
datum vydání rozkazu sv. Václava
1848 (16.6.)
datum vydání rozkazu sv. Václava
1848 (20.6.)
datum vydání bezodkladného rozkazu sv. Václava
1848
František Josef I. nastoupil na trůn, šestiletý chlapec jde v 8 hodin ráno do školy
1850-93
narodil se Jára Cimrman
1868
chlapcův syn jde do školy
1871
slavnostně otevřen Suezský průplav
1872
JC se seznamuje s kovářem Wolfgangem Jirsou
1879 (14.3.)
narozen Albert Einstein
1879
vstup JC do světa operety (dle prof. Fiedlera)