autobusta

(Akt) busta, představující JC, kterou vytvořil on sám; zachovala se, ale dnes již má strhané rysy, neboť ji kloboučník Lešner užíval jako kopyto na klobouky

Avaři
(Ho) opereta JC (též výpravná zpěvohra "Asiaté")
B
(Lij) označení jedné ze dvou skupin liptákovské expedice (původně A)
Babička
(Po) kniha Boženy Němcové
bač bač jucharé
(Ho) absolutní akustická konstanta
Bach
(Ho) význačný hudební skladatel; (Lij) velký symfonický orchestr dozorců
Bachmann
(Op) /něm./ německé příjmení; fabrikant, šéf ing. Wagnera (Úspěch)
Bakov
(Lip) odtud Standa tlačil křupana v okovaných botách (Posel)
Balt
(Pól) tam se dostane nastydlý člověk, který chtěl původně na Maltu
Banská Štiavnica
(Bl) město, nedaleko kterého je hora Sitno
Baraba, Fernandéz
(Op) mexický kopáč, předák první pracovní čety na stavbě Panamského průplavu