bezodkladňák

(Bl) bezodkladný rozkaz sv. Václava (familiérně)

Bezruký kapsář
(Vr) aktovka JC
Běž domů, Ivane
(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách
Bičík, Jáchym dr.
(Vr) rodilý Malostraňák, navrhl "variantu Brod"
Bierhanzel
(Vr) viz Továrník Bierhanzel
Bierhanzlova mast - na lysinu past
(Vr) reklamní slogan továrníka Bierhanzla
Bílá hora
(Bl) místo bitvy; nebyla to lapálie; odtud je část blanického vojska; po ní ticho po pěšině; národní katastrofa: Veverka ji nechce odvolat
Bílá Rus
(Tk) tam hnala JC sžíravá myšlenka, založil zde první sodovkárnu
Bílek
(Akt) průmyslovák, zavřený v Kartouzách; (Vr) jméno
Bílek, Vilda
(Vr) bratrovrah, otcovrah, strýcovrah a tetovrah
Bílý dům
(Op) sídlo prezidenta Spojených států; jeho kancelář vrátila JC plány Panamského průplavu; marně do něj chodí cukrář G.H. Kulikowski s Indiány