Netopýr

(Ho) opereta JC

Neumann und Altmann
(Op) inzertní kancelář, kde byl JC zaměstnán 40 minut
Nevěřící Vlasák
(Bl) název ukázky z původní loutkové hry
New York Herald Tribune
(Tk) /angl./ americký týdeník, který se zmiňuje o JC
nězabudka
(Tk) látka, kterou si žáci měli pamatovat
Nezkušený technik
(Pól) postava ze semináře ke hře JC "Dobytí severního pólu", Roman Měcháček, dříve pracoval u strašidelné dráhy; bral lidem klobouky
nihilista
(Tk) JC jím není
Nichtvergissmeinnicht
(Tk) německy "zapomněnka"
Nikolič, Milan
(Ho) hrabě (Proso)
noclehárna
(Bl) hanlivé označení Blaníku rytířem Veverkou
Notová osnova
(Ho) část přednášky (též referátu) jednoho z prvních studentů cimrmanologie (část a)