Učitelské noviny

(Pól) noviny; psaly o prof. Mac Donaldovi, o polární záři a o lázni (správně: kázni) na školách v Rakousku

úhelné pilíře
(Tk) na šesti (dříve pěti) ú. p. spočívá smělá konstrukce pedagogiky JC (viz Cimrmanova šesterka)
uherák
(Bl) uherský rok (familiérně)
Uhlířovo kukátko
(Op) viz Vondruškovo kukátko
Uhlířské Janovice
(Ho) opereta JC (též opera)
Uhři
(Vr) s nimi stojí Hlaváček na peróně; (Bo) proti nim (a Rakušákům) měla Kuncová lopuchové listy
Uhříněves
(Po) místo, kde se konala konference o české pohádce
Ukrajina
(Tk) zde došlo na podzim 1913 k prvním kontaktům JC s pedagogickou problematikou
úlek oslněním
(Tk) vylekání žáků sejmutím paruky (viz názorné a úlekové fixace)
Ulrych, Josef
( Vr) toho praštil klackem Josef Kamarýt
Umělkyně
(Lij) příběh JC pro žebračky