Zeithammel, Josef

(Vr) školák-žhář, později podezřelý z krádeže klenotů ve Vídni

Zelenka
(Vr) žák, kterého ve škole škrtil Rolný
Zeman, doc.
(Po) přednesl referát v Uhříněvsi
Země úsměvů
(Ho) opereta JC
zemljanka
(Bl) defenestraci z ní věnuje JC zvláštní kapitolu
Zemská školní rada
(Tk) upozorňuje všechny školy na nutnost poskytování záloh na služební cesty předem
Zemský školní rada (dříve Ministr)
(Tk) postava ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"; nemluví
Zeppelin
(Ho) jednomístná vzducholoď
Zeppelin, Ferdinand von
(Akt) hrabě; pozoruje ze vzducholodi Kolumba a Napoleona; (Ho, Bo, Op) větroplavec a přítel JC, letěl opravenou vzducholodí Karel
Ziebert
(Tk) okresní školní rada, který poslal JC do Struku
Ziegler
(Vr) spolu s Ječným sehraná dvojice policistů z Vídně