Borovský, Karel Havlíček

je chlapík; jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, nedá se srovnávat s kostnickou hranicí

Brixen
když se odtud Havlíček vrátil, všichni přecházeli na druhý chodník, jen Němcová ne
Brod, Max
napsal Kafkovu proměnu
Březina, Otokar
pseudonym Václava Jebavého
Cimrmanova ulice č. 4
dnešní adresa dcery povozníka Horáčka
Čech, Svatopluk
pluk praotce Čecha
Čechová
paní praotce
Česká společnost rukopisná
dokazuje pravost Rukopisů
České nebe
hra JC, též Cimrmanův dramatický kšaft
Dobrovský, Josef
světově proslulý slavista (ne slávista), učitel Hankův a Lindův
Dvořák, Antonín
skutečný autor Rusalky