Hospoda na mýtince

(Ho) opereta JC s výpravou a kostýmy

Hostinský
(Ho) postava z operety JC "Hospoda na mýtince"; (Bo) postava ze hry JC "Němý Bobeš"
Hošek
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Hrabě lidumil
(Lij) příběh JC pro žebráky
Hrabě Lucemburk
(Ho) opereta JC
Hrabě Zeppelin
(Ho) postava z operety JC "Hospoda na mýtince"
Hrad
(Bl) obě sněmovny dychtily mít tam už už svého oblíbeného disidenta
Hradec
(Lij) tam má odvézt anekdotu strojvedoucí Trčka
Hradec Králové
(Akt) tam bydlel (též byl na vojně) syn paní Hanžlové; (Bo) nedaleko tohoto města byla bitva; (Op) vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny
Hrdlička
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřováni ztráty třídní knihy"
Hronek, Jim
(Op) podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami obchodního domu Westinghouse, přítel JC