Linda, Josef

kamarád Václava Hanky

Lindička
dle babičky autorka rukopisných podvrhů
Lipsko
místo bitvy národů
Lombardie
Radecký zde byl místodržitelem
Louvre
slavná pražská kavárna; zde JC strávil první světovou válku
Macpherson, James
skotský básník, údajně posbíral v horách písně starých Keltů
Mádlová, Barbora
dcera domácích, zamilovali se do ní Hanka a Linda, Hanka si ji vzal
Mádlovi
bytní Lindy s Hankou
Machar, Josef Svatopluk
JC mu dal přečíst první náčrt své hry; měl námitky k jeho nebásnickému jménu
Malostranské náměstí
Radecký zde měl pomník
Mánes, Josef
bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných obrazů