Zlatá kaplička

(Zás) míněno Národní divadlo

Zvon
(Zás) hotel na náměstí v Českých Budějovicích, kde měl svatbu poručík Pihrt
Žid
(Zás) jeden se zkusmo přihlásil do práce
zvláštní způsob Cimrmanovy chůze
(Šve) ten přivedl na stopu hry "Švestka"
Učebniče angličtiny pro začínající seniory
(Šve) u sedmé lekce je dr. PEnc (dr. Weigel); as. Brukner (as. Kotek) je o čtyři lekce dál
prevít
(Šve) takto JC oslovili v dopise Tomáš Alva Edison a Emilie Webrová
70 cm
(Šve) měří v průměru krok normálního muže
90 cm (a to na milimetr přesně)
(Šve) měří krok JC; stejně tak jako vzdálenost mezi pražci rakousko-uherských železnic
Zakoupil a Zbořil
(Šve) stavební firma, již JC krokoval parcely
M-šestka
(Šve) pojízdná zubní vrtačka s pěti rychlostními stupni a zpětným chodem
6820 km
(Šve) měří celá českomorovská železniční síť; JC ji oběhl za 7 let